Home หน้าหลัก
Welcome to Resolution Way
PDF Print E-mail

 
เอกสารประกอบการพิจารณา PDF Print E-mail

- สำเนาใบแจ้งหนี้ หรือ สำเนาหนังสือทวงหนี้

- สำเนาคำฟ้อง หรือสำเนาหมายศาล หรือเอกสารการเป็นหนี้อย่างอื่น

- สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัญชีธนาคารนับจากปัจจุบัน ย้อนหลัง 1-3 เดือน

- เอกสารประกอบแหล่งที่มาของรายได้ (เป็นเอกสารแบบใดก็ได้)

 
Resolution Way, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting